Akupunktur

Akupunktur er en del af den Traditionelle Kinesiske Medicin (TCM.), der bygger på erfaringer gennem de sidste ca. 4000 år. TCM har grundlag i det Taoistiske livssyn om altings stadige bevægelse og foranderlighed mellem Yin og Yang.

TCM akupunktur bygger på et holistisk menneskesyn, hvilket vil sige at mennesket ses som en helhed og at krop og psyke ikke kan skilles ad. Filosofien er at mennesket styres af vekselspillet mellem yin og yang. Er disse i balance, er man sund og rask. Er der ubalance giver det gener og/eller sygdomme.

Akupunktur er nok den mest kendte metode indenfor Traditionel Kinesisk Medicin og udgør sammen med bl.a. Kinesiske Urter, Tai Chi Chuan og Qigong en unik og nuanceret vifte af helbredelsesmetoder. Fælles for dem alle er, at de påvirker vores livsenergi, som kineserne kalder ”Qi”. Qi indvirker på niveauet mellem krop og psyke. Akupunktur kan derfor både bruges til fysiske og psykiske problemstillinger.

I Akupunktur påvirkes Qi med tynde nåle gennem de 350 klassiske punkter fordelt på 12 meridianer (energikanaler) og 2 ekstrameridianer. De 12 meridianer er hver knyttet til et indre organ, der varetager en bred vifte af kropslige, energimæssige og psykiske funktioner. Sygdom opstår når Qi i meridianerne og deres organer er blokeret eller i underskud. Det centrale omdrejningspunkt i akupunktur er at aktivere kroppens egen “energi-Qi” og reserver til at genoprette balance i kroppen. I kinesisk medicin behandles både sygdom og årsag. På baggrund af at grundigt interview samt puls og tungeanalyse, laves der en kinesisk diagnose. Udfra diagnosen vælges de forskellige akupunktur punkter til behandling
Akupunktur er normalt ikke smertefuld. Med en trænet hånd føles det ikke, når nålene føres ind. Gennem nålen fanges energien i punktet. Det kaldes ”Deqi” og føles som en spænding eller en strømmende fornemmelse.

El-akupunktur: Er en behandling hvor der tilføres strøm til nålene der er placeret i de valgte akupunktur punkter.

Akupunktur er godt for ...

WHO Verdens sundhedsorganisation under FN har udarbejdet en liste over lidelser som med fordel kan behandles med akupunktur:

 • Alle former for smerter
 • Gigtsygdomme i led og muskler
 • Hovedpine og migræne
 • Frossen skulder
 • Ryg-lændesmerter og iskias-smerter
 • Trigeminusneuralgi (ansigtssmertesyndrom)
 • Tennis- og golfalbue
 • Menstruationsproblematikker og smerter
 • Mave og tarmlidelser, irriteret tyktarm, forstoppelse og diarré
 • Kvalme og opkast, inkl. graviditetskvalme
 • Graviditetsgener
 • Fertilitetsproblemer
 • Bihulebetændelse
 • For højt blodtryk
 • Allergi, høfeber og astma
 • Eksem
 • Kredsløbsproblemer
 • Hedeture
 • Lidelser i sanseorganerne
 • Immunsygdomme
 • Hormonelle forstyrrelser
 • Stress
 • Nedtrykthed
 • Angst
 • ADHD
 • Opkørthed
 • Uro
 • Søvnløshed mm.

Akupunktur er en alternativ behandlingsmetode fra Kina og andre dele af Fjernøsten, som bygger på anvendelsen af nåle, der stikkes ind i akupunkturpunkter. Princippet i akupunkturbehandlingen er, at akupunktøren indsætter tynde nåle i bestemte punkter på patientens hud for at forebygge eller behandle bestemte sygdomme.

Ifølge den traditionelle kinesiske forklaring, der er et par tusinde år gammel, siges akupunkturnålene at genoprette kroppens normale energibalance, qi. Den traditionelle forklaring går ud på, at der findes 12 energibaner i kroppen – de såkaldte meridianer.

Læs meget mere om akupunktur på bracheforeningen “Praktiserende Akupunktørers” hjemmeside: aku-net.dk

Efter akupunkturbehandling

Akupunktur flytter rundt på tingene og sætter en del processer i gang for at genfinde balancen i kroppen. Vi reagerer forskelligt på behandling og det er svært at forudsige organismens og sindets reaktion. Nogle typiske reaktioner kan være:

 • velbehag
 • træthed, afslappethed, dyb søvn
 • større bevægelighed
  øget tarmfunktion eller ændring i afføringsmønstrer
 • mørkere grumset urin
 • udskillelse af sekret gennem næse og svælg
 • gamle skavanker som ikke tidligere er kureret kan blusse op
 • humørudsving


Disse reaktioner skal i de fleste tilfælde ikke opfattes som en forværring, men som et skridt mod balance.

Det bedste du kan gøre efter en akupunktur behandling er at være god ved dig selv og få masser af ro og hvile.

Hvor mange behandlinger har jeg brug for?

Nogle gange kan ganske få behandlinger bringe kroppen tilbage i balance, andre gange skal der flere til. Generelt er det sådan at akutte problemer ofte behøver færre behandlinger, mens kroniske lidelser kræver flere.